Zwrot towaru

  1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać:

a.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@lenahurt.pl.

b. na adres LENAHURT ul. Złota 94, 42-200 Częstochowa.

2.Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru przez Konsumenta w posiadanie lub w którym   osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

3.Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy oświadczenie o odstąpieniu wysłane na adres Sprzedawcy.