Licznik odwiedzin

Dzisiaj:
W tym miesiącu:
Wszystkich:

Regulamin i informacje dot. RODO

Regulamin zakupów w sklepie internetowym lenahurt.pl i informacje dotyczące RODO

 1. Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem http://www.lenahurt.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:
 • umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie Internetowym. Regulamin Sklepu Internetowego sklep.lenahurt.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.lenahurt.pl
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego lenahurt.pl jest Hurtownia Upominków i Porcelany „LENAHURT” Magdalena Taranek. REGON: 592166905, NIP:574-104-76-06, Numer rachunku bankowego:

ING Bank Śląski Numer rachunku: 28 1050 1142 1000 0092 2318 0101

PL 28 1050 1142 1000 0092 2318 0101 (płatności zagraniczne)

 1. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem www. lenahurt.pl
 2. Określenia użyte w regulaminie oznaczają :

sklep internetowy ,sklep działający pod adresem http:// lenahurt.pl prowadzony przez Sprzedawcę,

Klient-podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa zawarta może być umowa sprzedaży,

Zamówienie-oświadczenie woli złożone przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok, potwierdzenie zamówień w dni robocze w godz. otwarcia hurtowni.
 2. Wszystkie zamówienia złożone do godziny 16 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w tym samym dniu roboczym. Zamówienie złożone po godz 16 danego dnia obsługiwane są przez Sprzedawcę w następnym dniu roboczym.
 3. Sprzedawca realizuje dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawy poza granice Rzeczpospolitej Polskiej wymagają dodatkowego uzgodnienia warunków płatności, wysyłki i terminów za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 4. W przypadku woli złożenia przez Klienta zamówienia z dostawą poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się z obsługą sklepu telefonicznie, na numer (+48 )34 3619050  lub mailowo na adres: biuro@lenahurt.pl
 5. Zawartość Sklepu Internetowego lenahurt.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia w systemie sklepu składa ofertę kupna określonego towaru, wskazując towar, którym jest zainteresowany poprzez uruchomienie linku " dodaj do koszyka", a następnie w Koszyku wskazuje sposób dostawy i płatności. Każdorazowo w trakcie złożenia zamówienia podawana jest informacja, która obejmuje cenę towaru, koszty jego dostarczenia (oraz koszty pobrania, jeśli Klient wybierze formę płatność przy odbiorze). Są to całkowite koszty wraz z podatkami, które Klient jest zobowiązany zapłacić w sposób wskazany przez siebie w trakcie składania zamówienia..
 6. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego podczas dokonywania Zamówienia.
 7. Zastrzegamy możliwość braku zamówionego towaru, w tym wypadku nasz pracownik będzie się z państwem kontaktował drogą elektroniczną lub telefonicznie. W wyżej wymienionym przypadku zaproponujemy produkt alternatywny lub anulujemy zamówienie.
 8. Po przelaniu przez klienta środków pieniężnych na wskazany rachunek bankowy lub po wskazaniu Klienta na wysyłkę za pobraniem (płatną przy odbiorze) i po przesłaniu klientowi drogą elektroniczną potwierdzenia realizacji zamówienia, umowa sprzedaży zostaje zawarta
 9. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwe jest do chwili zawarcia umowy. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt na nr telefonu (+48) 34 3619050  lub e-mailem sklep@lenahurt.pl.  Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, na wskazany przez klienta adres lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 10. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski .
 11. Przesyłki zagraniczne wymagają dodatkowego uzgodnienia przez strony warunków i kosztów przesyłki. Koszt wysyłki za granicę obliczany jest indywidualnie. W tej kwestii prosimy o kontakt e-mailem sklep@lenahurt.pl lub telefonicznie (+48) 34 361 90 50 z Działem Sprzedaży.

 12. Zamówiony towar można odebrać w magazynie firmowym w znajdującym się pod adresem: 42-200 Częstochowa, ul. Złota 94.
 13. Ceny w Sklepie Internetowym lenahurt.pl wyrażone są w złotych polskich.  Ceny produktów zawierają 23% podatek VAT,  nie zawierają kosztów transportu towaru do odbiorcy końcowego. Kwota łączna podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 14. W przypadku braku towaru w magazynie klient jest informowany o tym fakcie w mailu będącym potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 15. Czas realizacji zamówienia (od daty zawarcia umowy do dnia możliwości odbioru towaru z magazynu) wynosi 2 dni robocze.
 16. Do każdego wydania towaru dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W celu wystawienia faktury VAT, Klient proszony jest o podanie niezbędnych danych do jej wystawienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. ów w celu realizacji zamówienia. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta. Dane są przekazane Sprzedawcy dobrowolnie, niepodanie danych podstawowych do wysyłki uniemożliwia realizację zamówienia. Każdy kto podaje Sprzedawcy swoje dane ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawienia.
 17. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru.
 18. Do czasu zawarcia umowy sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wycofywania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian.
 19. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać:

a.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@lenahurt.pl.

b. na adres LENAHURT ul. Złota 94, 42-200 Częstochowa.

 1. Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru przez Konsumenta w posiadanie lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy oświadczenie o odstąpieniu wysłane na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, w każdym przypadku nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży zwrócić Klientowi wszystkie płatności , w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji.  W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Uwaga-koniecznie dołączyć należy otrzymany paragon fiskalny.
 4. Klient pokrywa jedynie bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt lenahurt.pl nie będą przyjmowane.
 5. Klient ponosi jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością dostawy.
 7. REKLAMACJE: Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art.556 i nast. Kodeksu cywilnego.
 8. Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:
 • produkt posiada jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
 • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

33.Zgłoszenia reklamacyjne należy wysyłać elektronicznie na adres sklep.lenahurt.pl lub pisemnie w formie listu poleconego na adres sprzedawcy .

34.Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia . oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.

35. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

36.Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

37.Zdjęcia produktów umieszczone na stronie internetowej sklepu mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

38.Sprzedawca zapewnia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych będą służyły wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez sprzedawcę działalnością gospodarczą.

39.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
 • korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
 • korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Sprzedawcę.

Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz dokonywania Zamówień w tym za pośrednictwem COK, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego lub Usług oferowanych w ramach Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
 • dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
 • narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień Produktów i ich kilkakrotne nie odbieranie pod warunkiem, że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści niniejszego Regulaminu.

40. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych z Klientami.

41. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Konsumenci mogą korzystać ze stałych polubownych sądów konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej .Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług.

42.W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

43. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym lenahurt.pl oznacza akceptację postanowień regulaminu.

 

44.Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 1. 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest :

HURTOWNIA UPOMINKÓW I PORCELANY „LENAHURT’

MAGDALENA TARANEK

UL.CZĘSTOCHOWSKA 22,98-331 WAŻNE MŁYNY

NIP:5741047606

 1. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia dostępu do platformy www.lenahurt.pl

 

 1. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę pisać na podany adres: biuro@lenahurt.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego :

 • przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
 • po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6.Pani/Pana dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być jedynie instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane będą przechowywane do czasu rezygnacji z dostępu do platformy, zakończenia działania platformy, bądź do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.